Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) på Øens Dyr

Alle har ret til et 3-årigt uddannelsesforløb, når de er færdige med folkeskolen, efterskolen eller lignende. Det kan dog være svært for alle at gå i skole eller begynde på en uddannelse, hvorfor det er muligt at få bevilliget et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU).

For at få STU skal du være under 25 år og ikke gå i folkeskole. Du kan godt få et STU-forløb, hvis du ikke har bestået din 9. klasses afgangseksamen, men du skal have gået 9 år i folkeskole/specialskole, for at kunne søge.

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

 • unge med svære bevægelseshandicap
 • multihandicappede unge
 • unge med autisme
 • unge med ADHD
 • unge med andre psykiske lidelser
 • unge med erhvervet hjerneskade.

Samtidig skal det være tydeligt, at du ikke kan tage en anden uddannelse, selvom du får støtte. Hvis du kan gennemføre et andet uddannelsesforløb med støtte, vil din ansøgning om STU nemlig blive afvist.

Hvis du opfylder betingelserne for at få STU – eller tror du gør det, kan du følge vejledningen og ansøge om et STU forløb.

Sådan søger du om STU

Når du skal ansøge om STU-forløb, sker der følgende:

 • Du skal rette henvendelse til din UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune hvor du bor.
 • UU-vejlederen udfylder et ansøgningsskema sammen med dig og indsamler alle de oplysninger der skal bruges. Oplysningerne kan være dokumenter fra din læge, sygehuset, din folkeskole og lignende. Din UU-vejleder og dig skal også lave en plan for dit STU-forløb, så det bliver tydeligt hvad meningen med forløbet er.
 • Når i sammen har udfyldt ansøgningsskemaet, sender UU-vejlederen det til kommunalbestyrelsen i den kommune du bor i. Det er så op til dem at beslutte om du kan få et STU-forløb eller ej.
 • Hvis du får bevilliget et STU-forløb, vil du sammen med din UU-vejleder skulle starte på den plan som i lavede sammen med ansøgningen.
 • Hvis kommunalbestyrelsen afviser din ansøgning om et STU-forløb, kan du klage over dette – det kan de UU-vejleder hjælpe dig med.

Når man har fået et STU-forløb

Hvis du har fået et STU-forløb, er der regler for, hvad dit forløb kan og skal indeholde:

 • STU-forløbet starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Her udarbejder du, din UU-vejleder og måske dine forældre din uddannelsesplan igen. Den kan løbende ændres, hvis der opstår muligheder som giver bedre mening, for at du kan gennemføre forløbet. Der skal kigges på din uddannelsesplan hvert år, indtil du er færdig med din STU.
 • STU-forløbet skal hvert år være på 840 timer. Det kan være forskelligt hvor meget det er om ugen, for der er mange aktiviteter, som kan tælles med i timerne. Det kan eks. være sociale arrangementer, korte kursusforløb, hjælp til at lære de daglige ting i hjemmet og meget mere. Det kan også være på forskellige tidspunkter af dagen, at timerne ligger, så det både er i dagtimerne og om aftenen.
 • Der er også regler for praktik i dit STU forløb samt andre praktiske aktiviteter, hvilket din UU-vejleder kan oplyse dig nærmere om.

 

STU på Øens Dyr tilbydes i samarbejde med Startskuddets
Erhvervs- og HåndværksSkole

Fonden Startskuddet er et helhedstilbud, der tilbyder en ny start til sårbare unge og voksne, herunder ophold på vores bosteder og undervisning på vores skoler og værksteder.

Børne – og undervisningsministeriets vejledning om STU:
https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/maalgruppe-og-optagelse

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172900